12-11-2023 Tis Twas

Tis the Season. Twas the Night.

– Ben
LeicaM4+35Cron/FM2+28Voigt